Vi bygger vårt drömhus tillsammans!

Byggemenskapen Gården är en förening för människor som vill bo socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Från ingenting bygger vi tillsammans ett boende som är flexibelt, där varje hushåll har sin egen lägenhet men där de gemensamma ytorna är många och utgör en del av vars och ens boyta. Kärnan är det sociala. Det ska vara låga trösklar för umgänge, utan att det är tvingande. Huset planeras stå färdigt för inflyttning 2021 med sammanlagt 21 lägenheter.

Området Rosendal

Vårt hus kommer att byggas i området Rosendal, strax söder om Uppsala. Det är en ny stadsdel där kommunen gjort särskilda ansatser för innovation och hållbarhet. Höga trähus, dagvattenlösningar och livscykelanalyser av gatsten ingår bland annat, liksom tre alternativa bygg- och boendeformer:

  • Vår egen Byggemenskap Gården
  • Kollektivhuset Rubeckia
  • Sveriges första hus enligt RAW-konceptet

Kommunen beskriver Rosendal som ett område där det ska vara gång- och cykelavstånd till arbetsplatser och centrum; där parker och natur kommer finnas inpå knuten och där mångfalden i byggnationerna ska göra det lättare för olika människor att hitta bostäder

Läs mer på kommunens egen sida om Rosendal.