Vision

Ett hållbart flerfamiljshus med egna lägenheter – och gemensamma utrymmen för socialt umgänge.

Centralt i Uppsala.

Det är inte lätt att hitta hus där privata lägenheter kombineras med rum för gemenskap. Därför bestämde vi oss för att skapa en byggemenskap i Uppsala där vi själva kan se till att vårt hus utformas utifrån våra önskemål. För oss är det viktigaste att huset blir hållbart, ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Här hittar du vår presentationsfolder:

Rosendal i Uppsala är ett växande område med fokus på hållbarhet och innovation – med vårt hus som ett av exemplen.

Social hållbarhet

Vi skapar en boendemiljö som lägger stor vikt vid gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Vi vill ha en låg tröskeln till det gemensamma samtidigt som det inte ska vara tvingande. Husets hjärta är ett centralt placerat allrum med kök på nedervåningen som man naturligt passerar på väg till sin lägenhet. Andra gemensamhetsytor är till exempel verkstad, bastu och tvättstuga.

Ekonomisk hållbarhet

Vi bygger både hyres- och bostadsrätter. Eftersom vi är vår egen byggherre finns inget vinstintresse och kostnaderna kan hållas nere. Här ska kärnfamiljer, storfamiljer, ensamstående, unga som gamla kunna hitta en lösning som passar just dem. Lägenheterna är flexibla och kan anpassas efter rådande livssituation så att man ska ha en chans att bo kvar resten av livet. Vi strävar efter att bygga ett kvalitativt högvärdigt hus med låga driftskostnader och slittåliga ytor. Grundläggande är att stadgarna i föreningen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang som utesluter spekulation.

Miljömässig hållbarhet

Vi bygger i trä och använder miljövänliga material och metoder. Huset ska bli en del av den smarta gröna staden. Vi tänker energisnålt och vill främja den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Vi kommer odla hundratals olika växter på tomt, balkonger, i växthus och på taket, dels för insekterna, fåglarna och såklart även för de boendes egna njutning. Vi har en bilpool kompletterat med två elcyklar, varav en med flek, och två elmopeder.

Våra kommande omgivningar
%d bloggare gillar detta: