Vision

Ett hållbart flerfamiljshus med egna lägenheter – och gemensamma utrymmen för socialt umgänge.

Centralt i Uppsala.

Det är inte lätt att hitta hus där privata lägenheter kombineras med rum för gemenskap. Därför bestämde vi oss för att skapa en byggemenskap i Uppsala för att själva se till att vårt hus blir byggt och att det utformas utifrån våra önskemål. För oss är det viktigaste att huset blir hållbart, ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Hösten 2021 kommer du kunna besöka oss i vårt nya hus som ska ligga i bostadsområdet Rosendal i Uppsala. Ett växande område med fokus på hållbarhet och innovation – med vårt hus som ett av exemplen.

Social hållbarhet

Vi skapar en boendemiljö som lägger stor vikt vid gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Umgänget ska vara enkelt där tröskeln till det gemensamma är låg samtidigt som det inte ska vara tvingande. Husets hjärta är ett centralt placerat allrum med kök på nedervåningen som man naturligt passerar på väg till sin lägenhet. Andra gemensamhetsytor är till exempel verkstad och tvättstuga.

Ekonomisk hållbarhet

Vi bygger både hyres- och bostadsrätter. Här ska kärnfamiljer, storfamiljer, ensamstående, unga som gamla kunna hitta en lösning som passar just dem. Lägenheterna är flexibla och kan anpassas efter rådande livssituation. Vi strävar efter att bygga ett kvalitativt högvärdigt hus med låga driftskostnader och slittåliga ytor. Grundläggande är att stadgarna i föreningen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang som utesluter spekulation. Eftersom vi är vår egen byggherre finns inget vinstintresse och kostnaderna kan hållas nere.

Miljömässig hållbarhet

Vi bygger i trä och använder miljövänliga material och metoder. Huset ska bli en del av den smarta gröna staden. Vi tänker energisnålt och hållbart och främjar därmed den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Det kan till exempel handla om att hålla bin, kaniner och höns, erbjuda plats i bilpool och invändiga och utvändiga odlingsmöjligheter, smarta system för uppvärmning, värmeåtervinning och eventuellt energiproduktion med solceller.

Hur ska huset se ut?

Arkitekturen blir enkel, snygg och tidlös med träfasad. Det kommer kännas ljust, öppet och inbjudande. Huset blir fyra våningar högt med ca 30 lägenheter, beroende på hur stora lägenheter medlemmarna önskar. Medlemmarna kan med hjälp av våra arkitekter skapa planlösningen till sin lägenhet utifrån sina behov. Varje lägenhet kommer att vara fullt utrustad men till ytan något mindre än standard. Takhöjden kommer att vara minst 260 centimeter. De gemensamma utrymmena kommer framför allt ligga på bottenvåningen.

Ett av alla kreativa medlemsmöten
%d bloggare gillar detta: