Vision

Ett hållbart flerfamiljshus med egna lägenheter – och gemensamma utrymmen för socialt umgänge

Det är inte lätt att hitta hus där privata lägenheter kombineras med rum för gemenskap. Därför bestämde vi oss för att skapa en byggemenskap för att själva se till att vårt hus blir byggt och att det utformas utifrån våra önskemål. För oss är det viktigaste att huset blir hållbart, ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Socialt

Genom att skapa en boendemiljö som lägger stor vikt vid gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Umgänget ska vara enkelt där tröskeln till det gemensamma är låg samtidigt som det inte ska vara tvingande. Husets hjärta är ett centralt placerat allrum med kök på nedervåningen som man naturligt passerar på väg till sin lägenhet. Andra gemensamhetsytor är till exempel verkstad och tvättstuga.

Ekonomiskt

Genom vi bygger både hyres- och bostadsrätter. Här ska kärnfamiljer, storfamiljer, ensamstående, unga som gamla kunna hitta en lösning som passar just dem. Lägenheterna är flexibla och kan anpassas efter rådande livssituation. Vi strävar efter att bygga ett kvalitativt högvärdigt hus med låga driftskostnader och slittåliga ytor. Grundläggande är att stadgarna i föreningen ska säkerställa ett långsiktigt engagemang som utesluter spekulation. Eftersom vi är vår egen byggherre finns inget vinstintresse och kostnaderna kan hållas nere.

Miljömässigt

Genom att bygga i trä och använda miljövänliga material och metoder.

Vi vill att detta hus därmed ska bli en del av den gröna smarta hållbara staden. Vi tänker energisnålt, hållbart och en verksamhet som främjar biologisk mångfald i stadsmiljö. Det kan till exempel handla om att hålla bin, kaniner och höns, erbjuda plats i bilpool och invändiga och utvändiga odlingsmöjligheter, smarta system för uppvärmning, värmeåtervinning och eventuellt energiproduktion med solceller.

Hur ska huset se ut?

Arkitektoniskt tänker vi oss ett enkelt, snyggt, tidlöst, ljust, öppet, inbjudande och anpassningsbart hus. Fasaden kommer att vara i trä. Huset kommer att bli fyra våningar högt och ha 20-22 lägenheter, beroende på hur stora lägenheter medlemmarna önskar. Varje lägenhet kommer att vara fullt utrustad men till ytan något mindre än standard. Takhöjden kommer att vara minst 260 centimeter. De gemensamma utrymmena kommer framför allt ligga på bottenvåningen.

%d bloggare gillar detta: