Vi bygger vårt drömhus tillsammans!

 

Byggemenskapen Gården är en förening för människor som vill bo socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Från ingenting bygger vi tillsammans ett boende som är flexibelt, där varje hushåll har sin egen lägenhet men där de gemensamma ytorna är många och utgör en del av vars och ens boyta. Kärnan är det sociala. Det ska vara låga trösklar för umgänge, utan att det är tvingande. Huset planeras stå färdigt för inflyttning 2021 med sammanlagt 21 lägenheter.